Księgowy, dorada podatkowy, biegły rewident – o różnicach między zawodami

Home/Biznes Firma/Księgowość/Księgowy, dorada podatkowy, biegły rewident – o różnicach między zawodami

Zawody księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego często są ze sobą utożsamiane ze względu na kilka cech wspólnych (przede wszystkim publiczne zaufanie oraz dostęp do objętych tajemnicą informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa). Zakres obowiązków, z jakimi są związane, podlega jednak pewnym różnicom. Czym w rzeczywistości zajmują się osoby specjalizujące się w każdej z tych profesji?

Księgowy a doradca podatkowy – różnice w zakresach uprawnień

To dwie bardzo często wymiennie używane nazwy zawodów, które tak naprawdę odnoszą się do nieco innych płaszczyzn związanych z obowiązkami. Do wspólnych dla księgowego i doradcy podatkowego powinności zalicza się prowadzenie (w imieniu lub na rzecz podatników) ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, a także fachowe doradztwo w tych zakresach.

Więcej o usługach księgowego na stronie balancesheet.pl

Księgowi nie są natomiast (w przeciwieństwie do doradców podatkowych) uprawnieni do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawie egzekucji administracyjnych z nimi związanej), a także do reprezentowania podatników przed organami należącymi do administracji publicznej w sprawach z zakresu sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej.

Biegły rewident – powinności zawodoweDiagram pracy doradcy podatkowego

Zawód biegłego rewidenta polega głównie na wykonywaniu czynności związanych z rewizją finansową oraz innych usług poświadczających w ramach współpracy z biurami księgowymi.

Wśród grupy czynności związanych z rewizją finansową, którymi zajmuje się biegły rewident, wyróżnia się m.in. badanie:

  • sprawozdań założycieli spółek,
  • planów ich przekształcenia (lub planów przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową),
  • bilansu, rachunku zysków i start,
  • wkładów niepieniężnych włożonych na poczet objęcia akcji.

Natomiast czynności rewizji finansowej wykonywane przez biegłych rewidentów dotyczą głownie:

  • wyceny akcji,
  • opiniowania i raportowania corocznych informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach,
  • badania sprawozdań wyborczych
  • oraz audytów projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla przedstawicieli tej profesji.

Dobrze wiedzieć, do kog zwrócić się po pomoc

Dla laików w dziedzinie prawa i ekonomii opisane zawody nie różnią się w znacznym stopniu, dlatego też często posługują się ich nazwami zamiennie. Jeśli jednak potrzebujemy konkretnej pomocy w zakresie prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa, niewielkie z pozoru niuanse, okazują się być bardzo znaczące.

Warto znać podstawowe obowiązki związane są z pracą księgowego, doradcy podatkowego i biegłego rewidenta. Przed skorzystaniem z usług biura rachunkowego powinniśmy przedstawić potrzebę, z jaką przyszliśmy, oraz zakres naszych oczekiwań, a na pewno uzyskamy fachową pomoc z ramienia odpowiednio przeszkolonego w danym zakresie profesjonalisty.

22 lutego 2017|