50 Aleja – powitaj nowe możliwości

Home/Biznes Firma/50 Aleja – powitaj nowe możliwości

Fundacja 50 Aleja z Gdańska rozpoczęła działalność w sierpniu 2014 roku i od tamtej pory działa nieprzerwanie, aktywizując seniorów, wspierając ich dokształcanie się oraz wszelkie formy dynamizacji zawodowej i społecznej. Podczas licznych warsztatów i spotkań towarzyskich osoby starsze odnajdują sposób na spędzanie wolnego czasu, którego często jest zbyt wiele po zakończeniu kariery zawodowej lub gdy obecna praca pozwala na dodatkową aktywność.

Działania dla wszystkich zainteresowanych w 50 Alei

Współczesne babcie i dziadkowie to często osoby około 50. roku życia lub nieco powyżej, a również wśród znacznie starszych standardem jest ciekawość świata, chęć poszerzania wiedzy, poznawania nowych ludzi. W Fundacji 50 Aleja taka postawa nikogo nie dziwi, jest zawsze wspierana, a przede wszystkim przekształcana w konkretne działania. Wspólnie spędzany czas, wycieczki lub imprezy stanowią jedne z licznych szans, jakie daje korzystanie z możliwości stawianych przez Fundację.

Wybierając 50 Aleję można zatem między innymi:

  • uczestniczyć w warsztatach – w ramach dotychczasowej działalności odbywały się między innymi warsztaty z psychologii, kurs pierwszej pomocy, nordic walking. Teoria wsparta zajęciami praktycznymi pozwala na lepsze przyswajanie wiedzy i umiejętności,
  • nauczyć się korzystania z Internetu – rozmowy lub mailowanie z bliskimi czy znajomymi w kraju i za granicą nie stanowią problemu, gdy wiadomo, jak korzystać ze Skype’a, poczty mailowej oraz innych udogodnień,
  • poznać działanie nowoczesnych urządzeń – zapoznawanie osób dojrzałych z nowoczesnym sprzętem, dotykowymi ekranami tabletów i smartfonów stanowi często początek ich przygody ze współczesną wersją znanych wcześniej urządzeń, lecz w nowej odsłonie,
  • zintegrować się z rówieśnikami – osoby o podobnych zainteresowaniach, doświadczeniach lub zwyczajnie w podobnym wieku, mogą tutaj wspólnie spędzać czas, ucząc się przy okazji nowych rzeczy. Fundacja stawia również na integrację międzypokoleniową,
  • aktywnie uczestniczyć w wolontariacie – jednym z celów statutowych Fundacji jest organizowanie wolontariatu, a tym samym niesienie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Można zatem aktywnie pomagać potrzebującym.

Lista ta może być znacznie dłuższa, ponieważ za sprawą współpracy z wieloma partnerami, dzięki wsparciu lokalnych i nie tylko lokalnych firm oraz instytucji, wdrażane są nowe inicjatywy, organizowane nowe wydarzenia, a popularność Fundacji nieustannie rośnie, przyciągając tym samym osoby, dla których aktywne życie „po pięćdziesiątce” dopiero się rozpoczyna.

Ludzie z pasją dla ludzi z pasją, czyli 50 Aleja w Gdańsku

Poza chęcią energicznego spędzania wolnego czasu liczą się również możliwości. Tradycyjne kursy, szkolenia czy wycieczki wiążą się zazwyczaj z większymi wydatkami, natomiast w 50 Alei są one dostępne bez dodatkowych kosztów. Ma to znaczenie zwłaszcza dla osób niezamożnych lub marginalizowanych. Tutaj człowiek jest na pierwszym miejscu, a jego potrzeby mogą się zrealizować w sposób odpowiedni do wieku, kondycji lub doświadczenia zawodowego. Osoby prowadzące zajęcia i warsztaty są dobrymi motywatorami do działania.

Fundacja organizuje samodzielnie poszczególne wydarzenia, natomiast w przypadku większych inicjatyw bywa współorganizatorem. Przykład to miejskie pikniki seniora. Jeden z nich odbył się 18 czerwca 2016 roku, a uczestniczący seniorzy, ich dzieci i wnukowie mieli okazję zasięgnąć porad specjalistów w zakresie zdrowia, prawa oraz zbadać się profilaktycznie. Liczne konkursy, gry i zabawy przyciągały swoją atrakcyjnością, były też warsztaty kulinarne oraz degustacje potraw. Również takie spotkania poza budynkiem Fundacji sprawiają, że seniorzy odkrywają nowe pasje lub zwyczajnie spędzają więcej czasu z bliskimi.

Statut 50 Alei – zapisy poparte konkretnymi działaniami

Można w Fundacji znaleźć wszelkiego rodzaju wsparcie, ale też zmienić codzienną bezczynność w autentyczną i radosną aktywność. Celów statutowych jest wiele, a ich realizacja zawsze oparta jest o ciekawe i potrzebne rozwiązania, bazuje także na wiedzy i doświadczeniu osób działających na rzecz 50 Alei i prowadzących tę fundację. Doceniają to osoby korzystające z możliwości jakie daje Fundacja, a także bliscy seniorów.

Działania 50 Alei zostały uznane również na szerszym forum. Zaangażowanie w działania obywatelskie docenił Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który 14 grudnia 2015 roku nagrodził Fundację w kategorii „Angażuję się, chcę uczestniczyć”. 50 Aleja nadal działa prężnie, a kolejne akcje oraz kursy i szkolenia pozwalają następnym grupom zdobywać nową wiedzę i umiejętności, żyć pełnią życia.

Artykuł napisany przy pomocy białostockiej firmy FORMICA