Skorzystaj z unijnych dofinansowań i zaprezentuj się podczas Dni Otwartych

Home/Biznes Firma/Skorzystaj z unijnych dofinansowań i zaprezentuj się podczas Dni Otwartych

Organizowaniem Dni Otwartych Funduszy Europejskich zajmują się osoby, firmy i instytucje, które z takich dotacji skorzystały. Poza okazją do integracji poszczególnych grup i społeczeństwa jest to także możliwość zaprezentowania własnej marki, forma reklamy, która w prosty sposób dotrze do uczestników eventów, pokazów czy pikników. Otrzymując dotację z określonego programu wspomagającego rozwój firmy, będziesz mieć także szansę na zaprezentowanie firmy szerszej publiczności.

W drodze do Dni Otwartych – programy dofinansowań

W ramach poszczególnych programów przyznawane są dotacje na stworzenie lub rozwój działalności, jej modernizację oraz inne działania mające na celu realny rozwój i wzrost zysków. Pomoc unijna może dotyczyć wsparcia pozadotacyjnego, na przykład w postaci poręczenia preferencyjnych kredytów o niskim oprocentowaniu lub zwiększenia zdolności kredytowej firmy. Zarówno prowadząc jednoosobową działalność, jak i własne większe przedsiębiorstwo, możesz starać się o realną pomoc z Unii.

Aby wybrać odpowiednią kategorię, warto poznać w skrócie bieżące programy dofinansowań. Może zatem w Twoim przypadku dobrym kierunkiem będzie Program:

  • Inteligentny Rozwój – wsparcie działalności badawczej i rozwojowej, promowanie i rozwój na rynkach zagranicznych, udostępnianie autorskich technologii innym branżom,
  • Infrastruktura i Środowisko – poprawa wydajności energetycznej urządzeń, odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach,
  • Wiedza Edukacja Rozwój – głównie dla osób młodych na założenie działalności gospodarczej, a także na szkolenia i doradztwo sektora zamówień publicznych,
  • Polska Cyfrowa – dofinansowanie firm z branży telekomunikacyjnej na budowę sieci szerokopasmowego Internetu,
  • Polska Wschodnia – wsparcie firm regionalnych z tego obszaru kraju w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla różnych branż, także na rynki zagraniczne,
  • Programy Regionalne – dotyczące wszystkich regionów kraju, wspierające powstawanie start-upów, czy rozwijanie działalności poprzez dofinansowanie zakupu maszyn,
  • Interreg – wsparcie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy krajami Unii Europejskiej i dodatkowo Norwegią oraz Szwajcarią.

Składając wniosek o przyznanie dotacji zadbaj, aby był on odpowiednio przygotowany, weź również pod uwagę realny czas oczekiwania na decyzję. Być może już w kolejnym roku po uzyskaniu dofinansowania zorganizujesz Dni Otwarte Funduszy Europejskich we własnej firmie lub w plenerze, zwiększając szansę na pozytywny odbiór wśród potencjalnych klientów.

Przeczytaj również Niemcy szukają specjalistów. Kogo praca znajdzie sama?

Pomoc dedykowana, czyli konkretne środki na określony cel

W każdym z programów dofinansowań istotny jest cel, na który chcesz uzyskać środki z unijnych funduszy. Przygotowany przez Ciebie projekt powinien zatem zawierać dokładne informacje, kosztorysy oraz uwagi. Należy wybrać program, w ramach którego zamierzasz realizować swój plan, ponieważ dotacje przyznawane są właśnie jako środki w poszczególnych programach na określone lata.

Jeżeli projekt będzie zgodny z założeniami programu, a także realnie możliwy do zrealizowania oraz zgodny z wymogami merytorycznymi danego programu, masz większą szansę na pozytywną odpowiedź i podpisanie umowy na dofinansowanie. Podczas poszczególnych etapów oceny przyznawane są punkty, a do puli decyzji pozytywnych wpływają projekty właśnie z największą liczbą punktów. Te firmy, po uzyskaniu dotacji, często decyduję się na organizowanie Dni Otwartych. Wystarczy niewielka inicjatywa, na przykład zniżka na określoną usługę w czasie obchodów wstąpienia Polski do UE.