Dwudniowe warsztaty „Świadomy start w karierę!”

Home/Praca/Dwudniowe warsztaty „Świadomy start w karierę!”

Spośród wielu sposobów świętowania dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej przeważały te o charakterze wszelkiego rodzaju aktywności. Ciekawym przykładem były zorganizowane przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy warsztaty „Świadomy start w karierę!”. Trwały one dwa dni, 8-9 maja 2014 roku, i przyciągnęły rzesze zainteresowanych, zorientowanych na rozpoczęcie kariery zawodowej w odpowiedniej dla nich branży.

Wejście na rynek pracy – pierwszy krok na drodze do sukcesu

W morzu ofert pracy krajowych i zagranicznych nie sposób często znaleźć taką, która spełnia oczekiwania młodych absolwentów szkół. Samo szukanie to także złożony proces, dlatego zawsze warto odpowiednio się do niego przygotować, a przy okazji skorzystać z pomocy specjalistów. Podczas tych dwudniowych warsztatów pracownicy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego prowadzili szkolenia pomocne w planowaniu ścieżki zawodowej. Oni sami, jako absolwenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, są wykwalifikowanymi doradcami kariery, dlatego w jasny i czytelny sposób przekazali swoją wiedzę kursantom.

Więcej informacji o zagadnieniu można znaleźć na blogu

Podczas zajęć w cyklu 7 godzin lekcyjnych dziennie można było poznać istotne kwestie, mające wpływ na przyszłe wybory w życiu zawodowym.

1. Potencjał osobisty

Cechy osobowościowe człowieka wynikają między innymi z nabytego z wiekiem doświadczenia, zdobytej wiedzy, ale też relacji z innymi ludźmi. Osobowość ma istotne znaczenie podczas poszukiwania pracy oraz ukierunkowania swoich zdolności i umiejętności w stronę zdobycia określonej posady lub stanowiska. Specjaliści pomagali zatem odkryć ten potencjał do efektywnego wykorzystania w praktyce.

2. Predyspozycje zawodowe

Zamiast rozwiązywania dostępnych w Internecie testów, mających na celu określenie predyspozycji zawodowych, można było pod okiem fachowców i podczas bezpośredniej rozmowy określić, jaki kierunek będzie odpowiedni w poszukiwaniu pracy. Indywidualne cechy i predyspozycje, przeanalizowane pod kątem kariery zawodowej, pozwalały szerzej spojrzeć na temat przyszłości, nie tylko w kontekście szukania konkretnej pracy.

3. Tworzenie dokumentacji aplikacyjnej

Odpowiednio przygotowane CV i prawidłowo napisany list motywacyjny nadal mają duże znaczenie w procesie rekrutacyjnym w wielu firmach, dlatego specjaliści analizowali gotowe dokumenty uczestników warsztatów lub pomagali konstruować je od podstaw. Aplikacja zawierająca istotne informacje oraz w odpowiedni sposób przedstawiająca dotychczasową edukację czy doświadczenie zawodowe to nieraz połowa sukcesu w drodze do zatrudnienia.

W myśl zasady „maksimum praktyki – minimum teorii”

Zapotrzebowanie na takie warsztaty widoczne było w zadowoleniu uczestników ze zdobytej wiedzy i umiejętności. To świetna alternatywa dla samodzielnego przeszukiwania forów i stron internetowych w poszukiwaniu gotowych rozwiązań. Pomoc fachowców, zajęcia ukierunkowane na osiągnięcie celu oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne i czas przeznaczony wyłącznie na poznawanie praktycznego podejścia do efektywnego wkroczenia na rynek pracy, zdobyły uznanie.

Założeniem organizatorów i prowadzących było także zmotywowanie uczestników do działania, ponieważ często strach przed rynkiem pracy wynika właśnie z niewiedzy i braku doświadczenia. Dzięki tym warsztatom uczestnicy mogli bardziej uwierzyć w siebie i swoje możliwości, dowiedzieli się także, jak pozytywne cechy przekuć w realne atuty dla potencjalnego pracodawcy. Taka nauka o sobie samym jest niezwykle istotna.

Aktywizacja i motywowanie w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym

10 lat Polski w Unii Europejskiej nie było jedyną okazją w 2014 roku do rozmów, warsztatów i szkoleń mających na celu aktywizację zawodową osób w różnym wieku. Projekt „Mój cel – praca” realizowany przez KUL, również przygotować grupy bezrobotnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach grupowych szkoleń, doradztwa indywidualnego oraz kursów zawodowych.

Trzydniowe szkolenia prowadzone w przyjaznej atmosferze przez fachowców z dziedziny rozwoju zawodowego pozwoliły spojrzeć szerzej na kwestię poszukiwania pracy, otworzyć się na nowe możliwości oraz poznać potencjał i predyspozycje uczestników, o których często oni sami wcześniej nie wiedzieli. Takie wsparcie to odpowiedni sposób na przełamanie bariery związanej z długotrwałym bezrobociem, bez względu na jego przyczynę.

„Świadomy start w karierę!” na dobry początek

Pozytywny odbiór warsztatów i zaangażowanie uczestników stanowiły najlepsze potwierdzenie tezy, że takie warsztaty są potrzebne. Rynek pracy to temat, który nie sposób opisać w kliku zdaniach, natomiast umiejętność poruszania się na nim i znajdowania miejsc odpowiednich dla siebie dobrze prognozuje na przyszłość. Zajęcia prowadzone w ramach obchodów 10-lecia Polski w UE pokazały, że jest zapotrzebowanie na takie formy pomocy z zewnątrz oraz że odpowiednie przedstawienie tematu i solidna motywacja są w stanie przekonać również osoby, które o podjęciu pracy myślały z lękiem lub niechęcią.

22 lutego 2017|