Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Stowarzyszeniu „Misericordia”

Home/Nauka/Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Stowarzyszeniu „Misericordia”

10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej była obchodzona w Zabrzu między innymi w Stowarzyszeniu „Misericordia„. Stowarzyszenie to prowadzi Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Wszechnica Zabrzańska, a ramach Dni Otwartych można było zwiedzić budynek Wszechnicy, zobaczyć nowoczesne sale oraz pracownie, taras edukacyjny znajdujący się na dachu budynku oraz dowiedzieć się więcej o codziennym funkcjonowaniu placówki.

Wszechstronne działania Stowarzyszenia „Misericordia” dla społeczeństwa

Stowarzyszenie jest organem założycielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i w ramach tej działalności edukuje osoby dorosłe pracujące, które chcą uzupełnić wykształcenie oraz podnieść swoje kompetencje w określonych dziedzinach. Oddziały Centrum to:

  1. Wszechnica Zabrzańska – do wyboru szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła policealna. Wszechnica prowadzi również kursy maturalne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, na przykład przygotowujące do zawodu opiekunki środowiskowej,
  2. Uniwersytet Otwarty – inaczej Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ma na celu dokształcanie osób starszych, zdobywanie przez nie nowych doświadczeń w poszczególnych dziedzinach, na przykład w nauce języków obcych czy zajęciach rękodzieła artystycznego,
  3. Lokalna Akademia Informatyczna – kształci i przygotowuje do wykonywania zawodu specjalistów, którzy będą mogli pracować w tworzeniu i obsłudze sieci komputerowych. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zwiększają szansę na znalezienie pracy,
  4. Centrum Innowacji – w 2015 roku realizowało projekt edukowania gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej w 8 praktycznych zawodach (m. in. murarz, pomoc biurowa). Obecnie nie prowadzi żadnych warsztatów,
  5. Centra Egzaminacyjne – Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne we Wszechnicy Zabrzańskiej przeprowadzało między innymi certyfikowane egzaminy dla branży IT oraz sprawdzało ogólną umiejętność korzystania z komputera we własnym Centrum Egzaminacyjnym ECDL.

Rozbudowa Wszechnicy pozwoliła stworzyć odpowiednią przestrzeń do prowadzenia kursów teoretycznych, zajęć praktycznych, a także wielu innych form aktywności, które właśnie tutaj mają odpowiednie zaplecze techniczne i wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonych wykładowców oraz lektorów.

Przeczytaj również Pracownicy z Ukrainy w Polsce – sytuacja ekonomiczna i społeczna

Pomoc w życiu codziennym również ma znaczenie

Działanie „Misericordii” skierowane jest także w stronę zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniom, niesie pomoc charytatywną, organizuje wolontariat, tym samym aktywnie działa na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. A gdy zostaną już zaspokojone ich podstawowe potrzeby, gdy zostanie udzielone odpowiednie wsparcie, schronienie lub na przykład pomoc prawna, można przejść dalej, czyli do aktywizacji zawodowej.

Pomoc w zdobyciu wykształcenia i szeroko pojęta działalność oświatowa to jedne z cech rozpoznawczych Stowarzyszenia. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby niepełnosprawne. Informacje o ewentualnych kosztach nauki pojawiają się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Misericordia”. Podczas naboru na rok szkolny 2016/2017 oferowano naukę całkowicie bezpłatną we wszystkich szkołach i klasach Wszechnicy.

Fundusze Europejskie wsparciem dla placówek oświatowych

Projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-dydaktycznego na potrzeby Wszechnicy Zabrzańskiej” został w większości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznawanych na wspieranie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) to finansowe wsparcie zewnętrzne godne uwagi, dające szanse na wdrożenie kosztownych lecz efektywnych inwestycji.

20 listopada 2017|