Zwiedzanie Centrum Czystych Technologii Węglowych

Home/Nauka/Zwiedzanie Centrum Czystych Technologii Węglowych

Najbardziej innowacyjny w Europie ośrodek badawczy węgla miał swoje otwarcie 14 maja 2013 roku. Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych nosi nazwę Centrum Czystych Technologii Węglowych, mieści się w Katowicach, a z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, czyli niespełna rok później, otworzyła swe podwoje dla zwiedzających. Zwiedzanie wraz z pokazem urządzeń technicznych było okazją do przyjrzenia się z bliska pracom prowadzonym na co dzień na terenie Centrum.

Dobra inwestycja czyli jak działa Centrum Czystych Technologii Węglowych

Głównym celem określić można chęć stworzenia miejsca, w którym specjaliści z różnych dziedzin będą badać możliwości, jakie daje przetwarzanie węgla w nowoczesnym wydaniu, między innymi w procesach zgazowania oraz upłynniania, tworzenia wartościowych paliw stałych czy ponownego wykorzystania dwutlenku węgla. Pospolity surowiec stał się obiektem dogłębnych badań i analiz, a dzięki temu zyskał znacznie większe szanse, aby stać się paliwem bardziej ekologicznym, przyjaznym ludziom i środowisku.

Przy okazji Dni Otwartych można było zobaczyć stanowiska badawcze, na których podczas codziennej pracy prowadzone są badania:

  • laboratoryjne – podstawowe badania oraz prace badawcze na niewielką skalę, lecz o dużym znaczeniu dla danego zagadnienia,
  • wielkolaboratoryjne – prowadzone w laboratorium technologicznym, łączące w sobie procesy nauczania, badania teorii i procesy praktyczne, a także przekazywanie określonych technologii bezpośrednio do przemysłu,
  • w skali PDU – programy pilotażowe, które pozwalają na przeprowadzenie działań próbnych w profesjonalnych warunkach, aby rozpoznać ewentualne bariery wdrożeniowe i przetrzeć szlaki kolejnym podobnym projektom.

W CCTW opracowywane są technologie, które znajdują zastosowanie w kraju i za granicą, gdzie tematyka węgla również jest często dyskutowana. Możliwość przyjrzenia się z bliska działaniom naukowców oraz bezpośredniej rozmowy, stanowiły jedne z licznych atrakcji przewidzianych na ten Dzień Otwarty.

Nie tylko Katowice – struktura CCTW w skrócie

Środki z programu „Innowacyjna Gospodarka na Śląsku” pozwoliły zrealizować imponującą inwestycję, która rozlokowana jest tak naprawdę w trzech miastach. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach skupia laboratoria, a instalacje technologiczne znajdują się w Zabrzu i Mikołowie. Instalacje te mają również istotne znaczenie dla poszczególnych procesów dotyczących badania potencjału węgla. Instalacje badawcze w Zabrzu to między innymi reaktor absorpcyjny do usuwania dwutlenku węgla z gazów procesowych i stałych oraz turbina gazowa do wprowadzania mocy elektrycznej do cyrkulacyjnego reaktora fluidalnego (jednoczesne i ciągłe doprowadzanie substancji wyjściowych i otrzymywanie produktów).

Centrum Czystych Technologii Węglowych Mikołów to swoisty poligon doświadczalny. Tutaj poza laboratoryjnymi badaniami naukowymi przeprowadzane są badania w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Powierzchnia tego poligonu wynosi około 3000 m2, co jest wielkością imponującą na skalę europejską i światową. W kopalni prowadzone są badania. niezwykle istotne pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ mają na celu zwalczanie ewentualnych zagrożeń gazowych i pyłowych. Badania te polegają także na ocenie poszczególnych urządzeń dopuszczonych do pracy pod ziemią pod kątem ich zgodności z poszczególnymi normami.

Czyściej i bezpieczniej dzięki Centrum Czystych Technologii Węglowych

Sam obiekt CCTW w Katowicach jest budynkiem inteligentnym, utrzymującym korzystne dla człowieka parametry wentylacji oraz ogrzewania. Nowoczesna technologia leży zatem u podstaw tego ośrodka, a prowadzone w nim badania i konferencje są tego wartościowym wyznacznikiem. W trzykondygnacyjnym budynku pełnym elektroniki oraz nowoczesnych sprzętów, mają miejsce wydarzenia, które zawierają w sobie potencjał i w linii prostej przekładają się na konkretne działania. Ten unikalny ośrodek naukowy skupia się na węglu, lecz z pożytkiem dla całej Polski, nie tylko dla Śląska.

Potencjał komercjalizacyjny projektów, czyli ich praktyczne zastosowanie w gospodarce, to również jeden z czynników decydujących o prowadzeniu badań nad określonymi surowcami i zjawiskami. Sprawdzane jest w tym zakresie, jakie mogą być realne korzyści ekonomiczne i społeczne z wdrożenia danego projektu. Środki przeznaczane na poszczególne badania mają szansę zwrócić się właśnie wtedy, gdy zastosowanie odkrytych rozwiązań przełoży się na konkretne korzyści materialne. Powszechne uznanie dla Centrum Czystych Technologii Węglowych sprawia, że współpraca z innymi jednostkami na zasadach rynkowych cieszy się zainteresowaniem.

Dzień otwarty na 10 lat w Unii i kolejne lata działania

Centrum nie ustaje w działaniach dążących do zwiększania efektywności pod kątem wytwarzania i użytkowania energii. Dostępne na Śląsku złoża węgla to duże zapasy do prac badawczych, a docelowo staną się być może paliwem niezawodnym. Prace nad tym trwają, w międzyczasie badacze osiągają sukcesy, realizują konkretne działania.

Artykuł przygotowany przez firmę Formica

23 lutego 2017|