Prezentacja Pracowni Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji

Home/Nauka/Prezentacja Pracowni Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja to dziedzina łącząca w sobie wiele nauk, a badania nad nią prowadzone mają na celu konstruowanie urządzeń oraz programów komputerowych, które będą w stanie realizować określone funkcje ludzkiego umysłu. W laboratorium Pracowni Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji w Gliwicach odbyła się 9 maja 2014 roku prezentacja, podczas której pokazano wiele dotychczasowych osiągnięć przed szerszą publicznością. Dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znacząco pomogło w stworzeniu i wyposażeniu tego wydziału Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Możliwy wpływ sztucznej inteligencji na przemysł i życie codzienne

Tworzenie maszyn oraz systemów, których działanie zbliżone jest do działania człowieka, zostało zapoczątkowane w 1950 roku na uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu. Mimo wielu początkowych niepowodzeń, na tej oraz innych uczelniach opracowywano kolejne techniki informatyczne, stanowiące bazę również dla współczesnej SI. Opracowanie programu na ludzkim poziomie nie jest jeszcze możliwe, natomiast prognozowany termin osiągnięcia tego poziomu to przedział lat 2040-2050.

Pracownia Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji w Gliwicach również prowadzi liczne badania, eksperymenty oraz analizy, które pozwalają zbliżyć się do opracowania jeszcze bardziej zaawansowanych i funkcjonalnych systemów. Dotychczasowe osiągnięcia znajdują zastosowanie w praktyce, znacznie usprawniając pracę na wielu stanowiskach w różnych branżach i dziedzinach przemysłu, wspomagając:

 • diagnostykę techniczną,
 • wieloprocesorowe przetwarzanie danych,
 • modelowanie wieloskalowe, mające zastosowanie między innymi przy obróbce materiałów oraz badaniu ich właściwości,
 • tworzenie robotów mobilnych, czyli zdolnych do przemieszczania się,
 • zdalne sterowanie urządzeń i maszyn na wyższym poziomie,

a także wiele innych sfer, w których umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów oraz stosowania konkretnych rozwiązań z coraz większym powodzeniem przejmować będą mogły modele zachowań i programy wdrożone w ramach prac nad sztuczną inteligencją.

Efekty prac naukowców są już niemal wszędzie w Twoim otoczeniu

Rozpoznawanie osoby na podstawie zdjęcia jej twarzy, rozpoznawanie pisma przy automatycznym sortowaniu listów, czy nawet ocenianie zdolności kredytowej odbywa się nieraz właśnie za pomocą urządzeń wyposażonych w rozwiązania z zakresu badań nad sztuczną inteligencją. Zastępowanie pracy ludzkiej gotowymi metodami naukowymi jest już faktem, natomiast metody te nadal wymagają zazwyczaj doraźnej lub regularnej pomocy człowieka.

SI wokół nas to także:

 • pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, jak:
  • wiatr – od pojedynczych wiatraków po elektrownie wiatrowe,
  • promienie słoneczne – fotowoltaika, kolektory słoneczne,
  • biomasa – w wyniku odpowiedniej obróbki jako paliwo stałe do pieców C.O, paliwo gazowe lub biodiesel,
 • tworzenie pojazdów elektrycznych – silnik elektryczny w motocyklu albo samochodzie nie jest już dziś nowością, a wydajność pojazdów jest zadowalająca (nowy Nissan Leaf na pełnym doładowaniu może przejechać 200 km),
 • optymalizacja działania maszyn – automatyczne zmniejszanie drgań oraz hałasów do określonych parametrów bez konieczności każdorazowego ustawiania tych parametrów przez człowieka.

Słysząc o przełomach w prowadzeniu badań nad sztuczną inteligencją nie sposób ocenić, jakie będą kolejne odkrycia. Można natomiast mieć pewność, że laboratoria takie jak Pracownia Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji każdego dnia zbliżają się do osiągnięcia celu – tak przynajmniej wskazują efekty ich prac.

Laboratorium Politechniki Śląskiej – o sztucznej inteligencji w sposób praktyczny

Człowiek ma świadomość, myśli oraz emocje i tym zdecydowanie przewyższa najbardziej zaawansowane maszyny oraz programy komputerowe, natomiast może mądrze zarządzać pracą takich programów oraz tworzyć stale nowe, znacznie doskonalsze. Rozsądne zastosowanie sztucznej inteligencji w praktyce pokazuje między innymi Laboratorium Politechniki Śląskiej. Wyposażenie i fachowa kadra laboratorium stanowią dobry przykład inwestowania unijnych dotacji dla podniesienia rangi polskich badań.

Artykuł przygotowany przy pomocy pracowników z białostockiego warsztatu blacharsko-lakierniczego Autoblacharnia

23 lutego 2017|