Metoda Ciągów Skojarzeniowych, Metoda Map Myśli, Moduł Szybkiego Czytania

Home/Nauka/Metoda Ciągów Skojarzeniowych, Metoda Map Myśli, Moduł Szybkiego Czytania

Sprawne i efektywne uczenie się, dobra pamięć oraz szybkie czytanie to atuty, które przy zastosowaniu odpowiednich metod można z powodzeniem posiąść lub przynajmniej poprawić swoje obecne predyspozycje. Zaawansowane treningi pamięci i koncentracji uwagi, prowadzone przez Szkołę Pamięci SPW w Bydgoszczy, bazują na doświadczeniu, obserwacjach oraz wiedzy prowadzących, dlatego przynoszą realne efekty. Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10-lecia Polski w UE, można było przekonać się osobiście, jak działa szkoła, co daje platforma e-learningowa „Delfin” oraz jaki potencjał tkwi w umyśle każdego człowieka.

Aktywność intelektualna podstawą sukcesu w nauce i zapamiętywaniu

Stan wiedzy na temat mózgu, pamięci oraz świadomości ludzkiej stale wzrasta, zatem współczesne metody nauczania powinny być oparte o najnowsze badania w tych dziedzinach. Tylko wtedy można dość precyzyjnie określić chociażby możliwości poznawcze mózgu lub dobrać najskuteczniejsze metody przyswajania coraz większych partii materiału z danej dziedziny. Autorskie metody Szkoły Pamięci sprawiają, że placówka cieszy się nieustannym zainteresowaniem i przygotowuje kolejnych kursantów do zmagań umysłowych w szkole, pracy lub dla rozrywki.

Spośród programów stosowanych w SPW warto zwrócić uwagę choćby na cztery poniższe, które z powodzeniem zastępują wiele mniej skutecznych lub bardziej skomplikowanych metod, zyskując aprobatę kursantów.

Skojarzenia i notatki – wersja udoskonalona

Metoda Ciągów Skojarzeniowych

Podstawa zaawansowanych technik pamięciowych (mnemotechnik), która pozwala na zapamiętanie szeregu następujących po sobie wyrazów. Siła „żywego” obrazu to w praktyce odpowiednie skojarzenie ze sobą poszczególnych elementów. Gdy pojawia się pierwszy zapamiętany obraz, należy przywołać kolejny za pomocą skojarzeń oraz wyobraźni. Zależnie od charakteru elementów tego zbioru do zapamiętania, można ułożyć w głowie historię z wykorzystaniem ruchu, wrażeń zmysłowych, barw, liczb i innych. Jedno z najbardziej oczywistych zastosowań metody to zapamiętanie listy zakupów.

Za pomocą Metody Ciągów Skojarzeniowych można, poza poprawą pamięci ogólnej:

  • opanować wystąpienia publiczne bez kartki,
  • zapamiętać wykłady, artykuły, dźwięki,
  • zrezygnować z wszelkich „przypominaczy” i organizerów.

Metoda Map Myśli

Mapowanie myśli (z angielskiego „mind mapping”) sprawdza się w przypadku sporządzania notatek, nauki do egzaminów oraz wszędzie tam, gdzie należy uporządkować określoną wiedzę. Czasochłonne tworzenie notatek zawierających mnóstwo szczegółów, które trudno zapamiętać, można z powodzeniem zastąpić odpowiednimi rysunkami, podpisami i strzałkami, które na zasadzie skojarzeń pozwolą przyswoić materiał, zapamiętać go i wykorzystać na przykład podczas egzaminów. Wiele kolorów, wyraziste symbole i obrazy, połączenie na jednej płaszczyźnie faktów, problemów oraz skojarzeń – odpowiednia Mapa Myśli ma duży potencjał.

Mapy Myśli są:

  • zwięzłe i łatwe do zapamiętania,
  • szybkie w przygotowaniu,
  • pobudzające mózg do twórczej pracy.

Gdy potrzeba znacznie zwiększyć szybkość czytania

Moduł Szybkiego Czytania

Płynne czytanie jest w stanie opanować większość osób w danej grupie, natomiast szybkie czytanie wymaga dodatkowych predyspozycji, popartych zazwyczaj odpowiednimi szkoleniami, wiąże się z czasem spędzonym na zajęciach praktycznych. Szybkie czytanie może oznaczać 600-900 słów na minutę i ten wynik jest do opanowania również dla osoby o aktualnie przeciętnych zdolnościach. Za sprawą Modułu Szybkiego Czytania prowadzone są zajęcia dotyczące wyłącznie czytania, które wcześniej występowały w połączeniu między innymi z technikami pamięciowymi. W tym przypadku koncentracja oraz pamięć ćwiczone są niejako przy okazji.

Moduł szybkiego czytania to:

  • efektywnie wykorzystany czas zajęć,
  • stałe zwiększanie poziomu trudności,
  • ćwiczenia z użyciem platformy e-learningowej.

We wszystkich powyższych metodach niezbędna jest dokładna kwalifikacja wstępna uczestnika, a następnie odpowiedni dobór ćwiczeń i wzmacnianie kompetencji. W bydgoskiej Szkole Pamięci z pomocą dotacji unijnych przygotowano całą nowoczesną bazę na wysokim poziomie.

Platforma „Delfin” w sukcesach dzieci i dorosłych

E-learning stanowi obecnie jedną z najchętniej wybieranych metod nauki, pozwala dynamicznie zwiększać poziom ćwiczeń w trakcie danego kursu oraz indywidualnie dostosowywać ten poziom do danego uczestnika. Sprawność intelektualną mogą poprawić różne gry, quizy i inne aktywności online, natomiast odpowiednio przygotowane szkolenia łączą naukę z zabawą, wspomagając procesy zapamiętywania, szybkiego czytania oraz koncentrację. Chcąc zatem w skuteczny i sprawdzony sposób wspiąć się na wyżyny swoich możliwości intelektualnych, wystarczy odwiedzić bydgoską Szkołę Pamięci SPW i poznać własny potencjał.

23 lutego 2017|