Czym jest dieta pudełkowa

Home/Zdrowie/Czym jest dieta pudełkowa

W dobie dzisiejszych czasów potrzebne były swoiste, kulinarne rozwiązania zapotrzebowania na wygodną formę zamawiania zdrowej żywności. Przy czym – zdrowej, należy tu podkreślić, dieta pudełkowa bowiem zakłada tylko taką jej formę i nie można ukryć faktu, iż w pewnym stopniu zrodziła się w opozycji do niezdrowych fast foodów. Zapewnia jednak zdrową żywność dowożoną we wskazane miejsce. Jest także rozwiązaniem wpisującym się odkrycia naukowe ostatnich lat, które podobnie jak opisywana dieta są skojarzone z filozofią zdrowego trybu życia: aktywnością fizyczną, unikaniem używek, odpowiedniego, zdrowego odżywiania się.

Charakterystyczne cechy diety

Dieta pudełkowa charakteryzuje się tym, że ma ona służyć nie tylko zaspokojeniu głodu. Najczęściej stosowana jest podczas odchudzania się, bowiem zapewnia ściśle określoną podaż kalorii. I to właśnie jest jej podstawowa cecha – fakt, iż dzięki jej pobieraniu kontroluje się ilość pobieranych składników pokarmowych, ale także ich rodzaj (dzięki temu stosowana jest między innymi również w przypadku uczulenia na niektóre składniki pokarmowe). Kolejna cecha wynika z idei – żywność jest dostarczana we wskazane miejsce, zatem wpisuje się w formułę cateringu dietetycznego. Następnym ważnym walorem, już właściwie charakterystycznym wyłącznie dla tej diety, jest fakt, iż po pierwsze jej zamówienie dotyczy zawsze posiłków na cały dzień, a także najczęściej obejmuje kilka dni, nierzadko tygodni, a nawet miesięcy (w czasie których realizuje się założony plan żywieniowy).

Najważniejsze cechy diety pudełkowej skupiają się więc na jej: składzie – ściśle dostosowanym do potrzeb Klienta, formule dostarczania jej najczęściej do domu lub pracy oraz faktu, iż stanowi ona pełne, całodniowe wyżywienie, a także zaplanowana jest na dłuższy okres czasu.

Dodatkowe zalety opisywanej formuły żywienia

Poza powyższymi, niejako cechami głównymi diety pudełkowej, warto jeszcze podkreślić już wspominany fakt – ścisłego dopasowanie żywności do potrzeb zamawiającego. Niebagatelne jest to, że nierzadko firmy układające takie menu współpracują z dietetykami i dzięki temu można się do nich zwrócić z prośbą o ułożenie wielotygodniowego jadłospisu, który będzie odpowiadał założonym celom: ubytku wagi, zdrowemu odżywianiu, uzupełnieniu składników mineralnych, wzmocnieniu organizmu czy obecności lub braku określonych składników. Klient zatem w dużym stopniu kreuje jadłospis, a następnie korzysta z doświadczenia i zdolności kulinarnych profesjonalnych kucharzy.

22 grudnia 2021|