Kiedy potrzebna jest wycinka drzew?

Home/Budownictwo, Tartak, Usługi budowlane/Kiedy potrzebna jest wycinka drzew?

Wycinka drzew to niepotrzebna praktyka – stwierdzi niejeden miłośnik przyrody. Owszem, flora pozostawiona sama sobie potrafi regulować się we własnym zakresie, ale tylko w pewnym stopniu. Zbyt małym, kiedy w grę wchodzi życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego, turystów lub ulicznych przechodniów.

Dlaczego wycinka drzew jest nieodzowna

Dla zapewnienia lepszego rozwoju lasów, co jakiś czas przeprowadza się w nich tzw. trzebież. Czynność ta polega na usuwaniu nadmiaru drzewostanu, wycince drzew chorych lub martwych oraz przycinaniu starannie wyselekcjonowanych gałęzi. Warunki powstałe w efekcie tych zabiegów sprzyjają wzrostowi pozostałych roślin, przyczyniają się również do poprawy funkcjonowanie całego ekosystem

Skoro regularna wycinka drzew jest istotna z punktu widzenia gospodarki leśnej, tym bardziej znajduje ona swoje zastosowanie w przestrzeni miejskiej i prywatnej. Niezadbane, dziko rosnące drzewa często stają się siedliskiem chorób (np. fuzariozy) przenoszonych następnie na pozostałych przedstawicieli okolicznej flory. Nazbyt rozrośnięte korony drzew mają również negatywny wpływ na stan otaczającej je zieleni i częstokroć przyczyniają się do jej zamierania na skutek ograniczeń w dostępie do światła.

Pozostawione bez opieki drzewa, jeszcze bardziej niż roślinności, zagrażają nam, ludziom. Gałęzie sięgające linii wysokiego napięcia lub wystające ponad drogę to nagminne przyczyny wypadków. Analogiczne zagrożenie stanowią uschnięte gałęzie, które przy silniejszych porywach wiatru mogą runąć przechodniom na głowy. Ścinanie drzew jest także istotne z estetycznego oraz praktycznego punktu widzenia. W miarę rozwoju przestrzeni miejskiej, kompozycje zieleni wymagają zazwyczaj interwencji, aby nie stanowić przeszkody komunikacyjnej lub nie przesłaniać w całości nowo powstałych obiektów. Zasadę cyklicznej wycinki drzew oraz przycinania gałęzi należy więc stosować zarówno w obrębie prywatnych, jak i publicznych terenów użytkowych oraz rekreacyjnych.

Kto może przeprowadzić ścinanie drzew?

Dla zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, ścinaniem drzew powinny się zajmować wyłącznie profesjonalne ekipy realizujące prace wysokościowe. Dysponują one niezbędnym sprzętem oraz umiejętnościami, które pozwalają na wykonanie prac bez uszczerbku na:

  • zdrowiu postronnych,
  • stanie samego drzewa (przycinanie gałęzi),
  • kondycji pozostałych roślin w obrębie kompleksu zieleni,
  • stanie elementów otoczenia (linie wysokiego napięcia, zabudowania, chodniki, pojazdy etc.),

Zabezpieczenie terenu wycinki, zastosowanie profesjonalnych narzędzi drwalskich, wykorzystanie podnośników koszowych lub zwyżek to standard dzisiejszej pielęgnacji drzew. Wyposażenie techniczne musi być oczywiście poparte odpowiednią wiedzą, ponieważ każdy gatunek drzewa charakteryzuje się odmiennym rytmem biologicznym. Niezmiernie łatwo doprowadzić do choroby lub nawet obumarcia całego organizmu na skutek niewprawnego lub przypadającego w niewłaściwym okresie przycinania gałęzi, które samo w sobie stanowi trudną sztukę. Cięcie formujące, sanitarne czy odmładzające to tylko niektóre przykłady wariantów pielęgnacji zieleni, stosowane w zależności od wniosków ekspertyzy wstępnej.

Reasumując, systematyczną wycinkę drzew oraz przycinanie gałęzi należy traktować w kategoriach wyższej konieczności. Dbałość o stan terenów zielonych procentuje zwiększeniem wydajności ekosystemów oraz stopnia bezpieczeństwa osób przebywających w ich obrębie. Ignorowanie kolejnych wyschniętych gałęzi lub nakrapianych czarnymi plamami liści to z kolei ryzyko, na które żaden dobry gospodarz nie powinien sobie pozwalać. Dlatego właśnie zasadnym jest angażowanie ekip wykonujących prace wysokościowe, związane z utrzymaniem zieleni.

31 stycznia 2017|