Hazard i jego niszczycielski wpływ na małżeństwo

Home/Biznes Firma/Prawo/Hazard i jego niszczycielski wpływ na małżeństwo

Straty hazardowe mogą mieć niszczycielski i trwały wpływ na twoje życie i życie osób wokół ciebie. W niektórych przypadkach zadłużenie hazardowe danej osoby może być nawet wystarczającym powodem do rozwodu. W każdym razie, jeśli dostajesz rozwód i twój współmałżonek nabył dług poprzez hazard, być może zastanawiasz się, co stanie się z tym długiem po podziale. Czy twój współmałżonek będzie za to wszystko odpowiedzialny, czy też zostaniesz poproszony o zapłatę części długu?

Podczas rozwodu, cała wspólna własność jest dzielona pomiędzy oboje małżonków, a to obejmuje większość długów, jak również majątek. Jeśli jednak pewne długi lub straty finansowe były wyłączną odpowiedzialnością jednego z małżonków, tak jak w przypadku hazardu, sąd może nieco inaczej potraktować podział majątku.

Jeśli dostajesz rozwód i obawiasz się, że długi współmałżonka z tytułu hazardu mogą cię dotknąć, upewnij się, że rozumiesz, w jaki sposób te rodzaje długów są obsługiwane przez stanowe sądy rodzinne w Szczecinie.

Przepisy dotyczące podziału własności

Zanim będziesz w stanie określić, co stanie się z Twoim długiem hazardowym, musisz zrozumieć, jak Szczecin radzi sobie z podziałem własności. Szczecin jest stanem majątkowym wspólnoty, co oznacza, że cały majątek należący do pary w czasie trwania małżeństwa musi być zakwalifikowany jako „wspólnota” lub „odrębna” własność.

Własność wspólnotowa: Wszelkie mienie, fundusze lub długi dzielone przez pary są uważane za własność wspólnotową. Większość rzeczy należących do pary wchodzi w zakres tej kategorii, zwykle obejmując rzeczy takie jak dom rodzinny, pojazdy, fundusze oszczędnościowe, inwestycje i inne różne mienie.

Oddzielny majątek: Wszystko, co należy do jednego indywidualnego współmałżonka, zwłaszcza rzeczy nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, uważane jest za odrębną własność. Przykładami odrębnych nieruchomości są spadkobiercy, prezenty i zazwyczaj dług studencki.

W sądzie adwokat, wszystkie oddzielne nieruchomości pozostaną własnością tej osoby, ale wszystkie nieruchomości komunalne będą podlegały podziałowi. W stanach majątkowych wspólnoty, podział ten ma być sprawiedliwy. Sprawiedliwy podział oznacza, że majątek musi być podzielony w sposób sprawiedliwy i sprawiedliwy, choć niekoniecznie jednakowy. W zależności od sytuacji i okoliczności każdego z małżonków, podział ten może wynosić 50/50, 60/40 lub jakikolwiek inny stosunek i nadal może być uznany przez sąd za sprawiedliwy.

Kary za wystawne wydatki – adwokat

W stanach majątkowych Wspólnoty, takich jak Szczecin, małżonkowie mogą być karani za marnotrawstwo majątku małżeńskiego. Kiedy ktoś rozporządza pieniędzmi, wydaje je lub oddaje bez zgody lub wiedzy drugiego małżonka, jest to uważane za formę marnotrawienia majątku małżeńskiego. Hazard jest doskonałym przykładem tego typu marnotrawstwa wydatków.

Czasami jeden z małżonków może również próbować ukryć majątek podczas rozwodu, aby go nie stracić, lub może próbować wydać nieracjonalną kwotę, aby zapobiec jego zemście drugiego małżonka. Lub, małżonek może mieć uzasadnione uzależnienie (od narkotyków, hazardu, alkoholu i tym podobnych), i może wydać pieniądze bez złośliwych intencji. Niezależnie od tego, rezultat końcowy jest taki sam – jeśli małżonek marnuje majątek małżeński, może on stanąć w obliczu poważnych konsekwencji, jeśli chodzi o sprawiedliwy podział majątku podczas mediacji.

Jak działa czynnik hazardu?

Chociaż ktoś, kto marnuje majątek małżeński, nie poniesie bezpośrednich kar za swoje wykroczenia, sędzia może zaoferować naganę za działania małżonka, przyznając mu mniej majątku po rozwodzie.

Kiedy pójdziesz do sądu, aby poradzić sobie z podziałem majątku, sędzia rozpatrzy wszelkie skargi dotyczące marnotrawienia majątku małżeńskiego i odpowiednio go rozdzieli. Dlatego też, jeśli twój współmałżonek miał poważny problem z hazardem i wydali drastyczną sumę twoich wspólnych funduszy na zasilenie tego nałogu, możesz zostać nagrodzony więcej w trakcie podziału, aby zrekompensować straty.

Jeśli pieniądze zostały wydane bez Twojej zgody

Jeśli współmałżonek zmarnował pieniądze na hazard, możesz otrzymać więcej, aby zrekompensować tę stratę. Na przykład, jeśli para miała 100.000 dolarów w aktywach małżeńskich, ale jeden z małżonków zmarnował 10.000 dolarów z oszczędności w grach hazardowych, sąd może zdecydować się nawet wynik, że tak powiem. W tym scenariuszu, sąd może przyznać nie-hazardowy małżonek 55.000 dolarów z pozostałych 90.000 dolarów w aktywach, pozostawiając małżonka hazardu z zaledwie 35.000 dolarów.

Jeśli istnieją bieżące długi z tytułu hazardu

Zazwyczaj długi są dzielone w ten sam sposób, co majątek – długi komunalne są dzielone sprawiedliwie pomiędzy małżonków, z których każdy ponosi odpowiedzialność za spłatę przydzielonego mu udziału w długu. Jeśli jednak w wyniku hazardu małżonek zaciągnął w trakcie trwania małżeństwa znaczne zadłużenie, możesz być w stanie zwolnić te długi z procesu podziału majątku. Na przykład, jeśli para jest winna 20.000 dolarów na wspólnej karcie kredytowej, a połowa tego długu może być przypisana do działalności hazardowej jednego z małżonków, drugi małżonek może być zwolniony z 10.000 dolarów zadłużenia karty kredytowej i ponosi odpowiedzialność tylko za 5.000 dolarów.
W przypadku hazardu długów lub wydatków, sposób, w jaki sąd zajmuje się ich obsługą, może się różnić w zależności od sędziego. Nie każdy rozwód kończy się jednak w sądzie. Ty i Twój adwokat możecie wynegocjować uczciwą ugodę z małżonkiem, która rozlicza ich grę hazardową. Jeśli obawiasz się o to, jak długi współmałżonka mogą mieć wpływ na Ciebie, zastanów się nad skorzystaniem z porady prawnej kompetentnego prawnika w Szczecin Adwokat.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać z doświadczonym prawnikiem rozwodowym, skontaktuj się z Adwokat Szczecin w naszym biurze w Szczecinie.