Energooszczędne domy z konstrukcji stalowych – czy to faktycznie jest opłacalne?

Home/Budownictwo/Usługi budowlane/Energooszczędne domy z konstrukcji stalowych – czy to faktycznie jest opłacalne?

Wyróżnia się trzy rodzaje domów energooszczędnych: „standardowy”, wysoko energooszczędny oraz pasywny. Roczne zapotrzebowanie na energię każdego z nich wynosi odpowiednio: 70 kWh/m2, 39,7 kWh/m2 i 15 kWh/m2.

Dla budownictwa tradycyjnego przyjęto normę 120 kWh/m2. Należy jednak zaznaczyć, że rzadko zużycie energii dochodzi do maksymalnego poziomu. Natomiast z definicji wynika, że domy energooszczędne powinny zużywać dwa razy mniej energii od tradycyjnych. Dlatego też poniżej omówimy jedynie charakter domów z pominięciem „standardowego”, który wykorzystuje niektóre technologie prowadzące do oszczędzania energii, lecz nie w tym celu jest budowany.

Cechy domów wysoko energooszczędnych i pasywnych

Poza zastosowaną technologią, domy energooszczędne posiadają specyficzne, wizualne cechy, które wynikają z przestrzegania zasad prowadzących do energooszczędności już na etapie ich projektowania. Zatem domy energooszczędne to nie tylko budynki, które są np. w specyficzny sposób ogrzewane, ale też posiadają chociażby określony kształt wykluczający dużą utratę ciepła. Wśród cech domów energooszczędnych wymienić należy:

  • brak wielu narożników przyczyniających się do utraty ciepła,
  • brak balkonów, wykuszy, wpływających na utratę ciepła,
  • zwrócenie oszklonej ściany domu na południe w celu naturalnego ogrzewania pomieszczeń,
  • zastosowanie technologii budowlanej wykluczającej duże utraty ciepła,
  • współczynnik przenikania ciepła niższy od 0.2 (U > 0,2 W/(m²K), co można określić już na etapie projektowania domu,
  • odpowiednio dobrane do konstrukcji domu ogrzewanie, a także parametry stolarki okien i drzwi (wszystko to można zrobić już na etapie wybieranego projektu),
  • i odpowiednią wentylację mechaniczną domu, która odprowadza wilgoć na zewnątrz.

Więcej o domach energooszczędnych

Co jeszcze wpływa na energooszczędność domów?

Domy wysoko energooszczędne posiadają więc specyficzne cechy, a wśród wymienionych za jedną z najważniejszych można uznać technologię budowlaną. W tym momencie przechodzimy już do cech domu stalowego, które są ściśle związane z energooszczędnością. Wpływa na to fakt, iż projektowanie i produkcja poszczególnych elementów podlega zintegrowaniu. Oznacza to komputerowe dopasowanie całej konstrukcji, której elementy są docinane co do milimetra. Precyzja ta przyczynia się do wysokiej termoizolacji budynków i eliminuje przemarzanie, a ich odpowiednie wykończenie w postaci obłożenia ścian długo utrzymuje ciepło.

Energooszczędność domów z konstrukcji stalowych związana jest również z faktem szybszego ogrzewania pomieszczeń niż w domu murowanym (system ogrzewania powietrznego), co przy dobrej izolacji ściśle wiąże się z niewielką utratą ciepła. Skojarzona jest z tym również zaleta racjonalnego gospodarowania energią i możliwość zmniejszenia mocy ogrzewania, gdy nikt nie przebywa w domu (zajmują się tym precyzyjne urządzenia sterujące).

Nieco inaczej jest w przypadku domów pasywnych. Zaprojektowane są one do samodzielnego ogrzewania się przez cały rok, a zużycie energii bywa w nich 7 razy mniejsze, niż w budownictwie tradycyjnym. Niejednokrotnie całoroczne ogrzewanie takiego domu nie przekracza kosztu kilkuset złotych, co robi wrażenie. Nie ma przy tym znaczenie wielkość domu, bo energooszczędność nie wynika tutaj z powierzchni użytkowej, a zastosowanej technologii, która głównie dotyczy materiałów, kształtu domu oraz niskiego współczynnika przenikania ciepła w miejscach newralgicznych.

Stalowe domy energooszczędne i dodatkowe korzyści wynikające z ich budowania

Podsumowując, domy energooszczędne ze stali są opłacalne. Ponadto spełniają one wszystkie warunki ekologiczne, a ich budowa jest tańsza, niż domów tradycyjnych. Przy tym wszystkim są ognioodporne i nie zagrażają im nawet trzęsienia ziemi. To jednak nie koniec zalet.

Każda osoba, która zdecyduje się na budowę stalowego domu energooszczędnego może liczyć na dotację do pobieranego na ten cel kredytu. Dotacje te ustalono dla domów wysoko energooszczędnych oraz pasywnych, co przedstawia się następująco:

  • standard NF40 – EUco do 40 kWh/(m2·rok) – dotacja 30 000 zł brutto,
  • standard NF15 – EUco do 15 kWh/(m2·rok) – dotacja 50 000 zł brutto.

Celem tych działań jest wspieranie budownictwa energooszczędnego, które w konsekwencji ma prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Na kredyt mogą liczyć nie tylko osoby, które zdecydowały się postawić taki dom, lecz również korzystające z usług developerskich. Natomiast kwota kredytu nie musi być zaciągnięta na budowę lub zakup w całości. Wobec powyższego nie ma wątpliwości, że domy energooszczędne prowadzą do oszczędności zarówno na etapie ich budowania czy zakupu, jak i użytkowania.

26 stycznia 2017|