Charakterystyka nowoczesnych tartaków

Home/Budownictwo/Tartak/Charakterystyka nowoczesnych tartaków

Współczesne tartaki realizują potrzeby Klientów na najwyższym poziomie. Ich nowatorskie wyposażenie, ponadstandardowe umiejętności pracowników oraz konkurencyjność ofert skutkują nie tylko dużą liczbą zleceń, ale przede wszystkim motywacją do nieustannego samorozwoju i doskonalenia swych usług.

Nowoczesne wyposażenie na miarę potrzeb

Sprawna i efektywna obróbka drewna wymaga właściwego oprzyrządowania. Z tego też względu właściciele innowacyjnych tartaków o dużym zasięgu wyposażeni są zwykle w profesjonalne:

 • maszyny stolarskie,
 • obrabiarki do drewna,
 • traki,
 • korowarki,
 • reduktory napływów korzeniowych,
 • oraz pojazdy szynowe.

Od wielkości przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze ilość i rodzaj wykorzystywanych w codziennej pracy urządzeń. Im firma jest większa, tym bardziej inwestuje w nowoczesne i zmechanizowane sprzęty, które pozawalają w krótkim czasie przygotować dużą liczbę produktów poddanych właściwej obróbce. W przypadku mniejszych działalności gospodarczych wystarczają elementarne przyrządy w ilości umożliwiającej realizację kolejnych zleceń bez konieczności wykonywania jednakowej czynności na kilku maszynach w tym samym czasie.

Wykwalifikowana kadra pracowników o odpowiednich predyspozycjach

Podstawą satysfakcjonujących usług na wysokim poziomie są kompetencje pracowników tartaku. Wypełniane przez nich obowiązki wymagają nie tylko odpowiedniego przeszkolenia, które najlepiej weryfikują lata pracy w zawodzie, ale i właściwych predyspozycji psychofizycznych.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że realizację niektórych czynności warunkują możliwości fizyczne pracowników związane z siłą, krzepą oraz posiadaniem dobrej kondycji fizycznej. Inne z kolei, niejednokrotnie nakładają duże obciążenie psychiczne, wynikające np. z presji czasu pod jaką wypełniają swoje obowiązku, aby ukończyć powierzone im zadania zgodnie z ustalonym terminem.

Konkurencyjność usług białostockiego tartaku

Wschodnie tereny Polski rozwijają się prężnie pod względem konkurencyjności tutejszych przedsiębiorstw tartacznych. W celu zdobycia i utrzymania stałych Klientów, przykładają dużą wagę m.in. do następujących kwestii:

 • różnorodności oferowanych usług,
 • dobrej jakości dostarczanych materiałów,
 • odpowiednich warunków przechowywania drewna,
 • indywidualnego podejścia do potrzeb i oczekiwań zleceniodawców,
 • nowoczesnego sprzętu optymalizującego estetykę produktów poddawanych obróbce,
 • wielopłaszczyznowych możliwości kontaktu z pracownikami,
 • inwestowania w rozwój umiejętności kadry,
 • efektownej reklamy firmy,
 • budowania renomy przedsiębiorstwa.

Białostockie tartaki jak na przykład Tartak Consultor  oferują najwyższą jakość usług przy zachowaniu rozsądnych przedziałów cenowych, dzięki czemu duża liczba zleceń przekłada się na ich ciągły, wieloobszarowy rozwój (od doskonalenia kadry pracowniczej, po inwestowanie w nowoczesne maszyny i narzędzia).

Współczesne tartaki charakteryzują się więc przede wszystkim wykorzystywaniem przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników maszyn najnowszych generacji oraz usługami na poziomie umożliwiającym pełną konkurencyjność. Wybór takiej firmy zapewnia satysfakcję z usług na ponadstandardowym poziomie i zadowalające efekty podjętej współpracy w postaci solidnych oraz estetycznych wyrobów drzewnych.

26 stycznia 2017|