Hydraulik a głowica hydrauliczna

Home/Budownictwo/Usługi budowlane/Hydraulik a głowica hydrauliczna

Zwykle mierzy się ją jako wysokość powierzchni cieczy, wyrażoną w jednostkach długości, na wejściu (lub dnie) piezometru. W warstwie wodonośnej można ją obliczyć od głębokości do wody w studni piezometrycznej (wyspecjalizowanej studni wodnej), a także podać informacje o wysokości piezometru i głębokości ekranu.

Hydraulik w dynamice płynów

Podobnie głowica hydrauliczna może być mierzona w kolumnie wody za pomocą piezometru z rurką stojącą, mierząc wysokość powierzchni wody w rurce w stosunku do wspólnej bazy danych. Głowica hydrauliczna może być użyta do wyznaczenia gradientu hydraulicznego pomiędzy dwoma lub więcej punktami. Hydraulik Kielce

Głowica hydrauliczna lub piezometryczna to specyficzny pomiar ciśnienia cieczy powyżej pionowego układu odniesienia.

W dynamice płynów, głowica jest koncepcją, która odnosi energię w nieskompresowanym płynie do wysokości odpowiadającej statycznej kolumnie tego płynu. Z zasady Bernoulliego, całkowita energia w danym punkcie cieczy jest energią związaną z ruchem cieczy, plus energia ze statycznego ciśnienia w cieczy, plus energia z wysokości cieczy w stosunku do dowolnego punktu odniesienia. Głowica jest wyrażona w jednostkach wysokości, takich jak metry lub stopy.

Głowica statyczna pompy to maksymalna wysokość (ciśnienie), jaką może dostarczyć. Zdolność pompy przy określonej prędkości obrotowej można odczytać z krzywej Q-H (przepływ w funkcji wysokości).

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że głowica jest równa energii płynu na jednostkę masy, podczas gdy w rzeczywistości termin z ciśnieniem nie reprezentuje żadnego rodzaju energii (w równaniu Bernoulliego dla płynu nieściśliwego termin ten reprezentuje pracę sił ciśnienia). Głowica jest przydatna w określaniu pomp odśrodkowych, ponieważ ich właściwości pompowania są zazwyczaj niezależne od gęstości cieczy.

Hydraulik elementy głowicy hydraulicznej

Istnieją cztery rodzaje głowic używanych do obliczania całkowitej wysokości podnoszenia i opuszczania pompy:

  • Głowica obrotowa jest spowodowana masowym ruchem cieczy (energia kinetyczna). Jej głowica ciśnieniowa odpowiada ciśnieniu dynamicznemu.
  • Głowica unoszenia jest spowodowana ciężarem cieczy, siłą grawitacyjną działającą na kolumnę cieczy.
  • Głowica ciśnieniowa jest spowodowana ciśnieniem statycznym, wewnętrznym ruchem molekularnym cieczy, która wywiera siłę na jej zbiornik.
  • Głowica oporowa (lub głowica cierna lub strata głowicy) jest spowodowana siłami tarcia działającymi na ruch cieczy w pojemniku.

Masa swobodnie spadająca z wysokości z > 0 {reszciereszciereszciereszciereszcie,>pracy,0 Instancji,} z Instancji,> Instancji,0 Instancji,0 Instancji, (w próżni) osiągnie prędkość v = 2 g z z , v, przy wjeździe na wysokość z=0, lub przy zmianie jej ustawienia na głowę: h = v 2 2 g h dokąd g {pewność działania styropianu g} g jest przyspieszeniem grawitacyjnym.

Termin v 2 2 g {Koncepcja dyspozytorni akustycznej nazywana jest głowicą prędkości, wyrażonej jako pomiar długości. W przepływającym płynie reprezentuje on energię płynu w związku z jego masowym ruchem.

20 grudnia 2018|