Zwalczanie os nie jest łatwe (o budowie owadów)

Home/Bez kategorii/Zwalczanie os nie jest łatwe (o budowie owadów)

Insekty posiadają segmentację korpusów podpartą na szkieletach egzoszkieletowych, twardą zewnętrzną powłokę wykonaną głównie z chityny. Segmenty ciała są podzielone na trzy charakterystyczne, ale wzajemnie powiązane jednostki, czyli tagmaty: głowę, klatkę piersiową i brzuch.

Głowica podtrzymuje parę zmysłowych anten, parę złożonych oczu, a jeżeli jest obecna, jedno do trzech prostych oczu (lub ocelli) oraz trzy zestawy różnie zmodyfikowanych przydatków tworzących usta.

Tłów ma sześć odcinkowych nóg – po jednej parze dla segmentów prothorax, mezothorax i metathorax tworzących klatkę piersiową i, żaden, dwa lub cztery skrzydła. Brzuch składa się z jedenastu segmentów, choć w kilku gatunkach owadów segmenty te mogą być zespalane razem lub zmniejszone. W jamie brzusznej znajduje się również większość wewnętrznych struktur trawiennych, oddechowych, wydalniczych i rozrodczych. Występują znaczne różnice i wiele adaptacji w częściach ciała owadów, zwłaszcza skrzydła, nogi, nogi, anteny i części ustne. O zwalczaniu gniazd szkodników -owadów w postaci os: https://abcinsekt.pl/uslugi/usuwanie-gniazd-os/ kameleon nie pomoże na zwalczanie gniazd os

Segmentacja owadów utrudnia zwalczanie gniazd os

Głowica jest zamknięta w twardej, silnie sklerotyzowanej, nieegzekwowanej, egzoszkieletowej kapsułce głowy lub epicranie, który zawiera większość narządów czuciowych, w tym antenę, komórki lub oczy oraz części ustne . Spośród wszystkich rozkazów owadów, Orthoptera wykazuje najwięcej cech występujących u innych owadów, w tym bliznowatych.

Tu wierzchołek, czyli obszar grzbietowy znajduje się pomiędzy kompleksowymi oczami owadów z głową hipognatyczną i opi astatyczną.

W owadach kłujących wierzchołek nie znajduje się między wieloskładnikowymi oczami, ale raczej tam, gdzie normalnie występują u innych owady. Dzieje się tak dlatego, że oś główki jest obracana o 90°, aby stać się równoległa do osi podstawowej korpusu. W niektórych gatunkach region ten jest modyfikowany i przyjmuje inną nazwę. Osy też mają taką budowę, co nie ułatwia zwalczania ich gniazd.

Tłów jest złożony z 3 części, prothorax, mezothorax i metathorax. Przedni odcinek, najbliższy głowie, jest prothorax, przy czym główne cechy charakterystyczne to pierwsza para nóg i pronotum. Środkowy odcinek jest mezothoraxem, a główne cechy to druga para nóg i przednie skrzydła.

Trzecim i najbardziej wysuniętym do tyłu odcinkiem, przylegającym do brzucha, jest odcinek metathorax, w którym znajduje się trzecia para nóg i tylne skrzydła. Każdy segment jest rozrzedzany szwem międzysegmentalnym.

Każdy segment posiada cztery podstawowe regiony. Powierzchnia grzbietu nazywana jest tergum (lub notum), aby odróżnić ją od tergi brzusznej. Oba boczne regiony nazywane są opłucną (singular: pleuron), a aspekt brzucha nazywany jest mostkiem. Z kolei notatka prothoraxu nazywana jest pronotum, notum mezothorax nazywane jest mezonotum, a notum metathorax nazywane jest metanotum. Kontynuując tą logiką używa się mezopleury i metapleury, jak również mezosternum i metasternum.

Brzuch jest największym znacznikiem owadów, który zazwyczaj składa się z 11-12 segmentów i jest mniej twardzinopodobny niż głowa lub klatka piersiowa.